تغذیه گیاهی:

با استفاده از محلول پاشي درختان گردو به منظور تقويت جوانه هاي گل وميوه در نتيجه افزايش عملكرد وبهبود كيفيت ميوه هاي گردو مي توانيم از فرمول كودي با شرايط زير استفاده نماييم:

1-   مخلوطي از سولفات روي 5 در هزار + كود اوره 5 در هزار + اسيد بوريك 5 در هزار.

2-   زمان محلول پاشي در دونوبت يكي پس از برداشت محصول در اواسط مهر تا اوايل آبان ماه هر سال و نوبت دوم در اوايل تا اواسط فروردين هر سال در هنگام تورم جوانه ها صورت مي گيرد.

3-   محلول پاشي اگر در صبح يا عصر صورت گيرد بهتر خواهد بود.

4-   بهتر است پس از محلول پاشي آبياري باغ انجام گيرد.

فرمولهاي كودي براي هر درخت بارده باغ سيب ، زردآلو، هلو، گلابي ، گيلاس ، بادام ، به ، وآلو:

 

           نام كود

        مقدار كود

           نام كود

          مقداركود

       سولفات روي

        250 گرم

       سولفات منگنز

         100 گرم

       سولفات مس

        100 گرم

        اسيد بوريك

         100 گرم

       سولفات پتاسيم

        5/1كيلو گرم

       سولفات آمونيوم

         1كيلو گرم

كود حيواني كاملا پوسيده

     5 الي 10 كيلو گرم

 

 

·        در زمان رشد ميوه ( از زمان فندقي شدن تا يك هفته قبل از برداشت ) سه تا پنج دفعه محلول پاشي با كلرور كلسيم 5 در هزار انجام مي شود.

 

فرمولهاي كودي براي هر درخت بارده گردو وفندق:

 

          نام كود

        مقدار كود

     سولفات پتاسيم

     5 /1 كيلوگرم

     سولفات روي

       100 گرم

     اسيد بوريك

       100 گرم

 

·       زمان مصرف  كودهاي فوق اواخر زمستان به عمق وعرض 5/0 متر در محل عبور آب (در اطراف طوقه درخت)

 

به طور كلي در تغذيه صحيح باغهاي ميوه مي توان چنين جمع بندي نمود:

·       در مصرف كودهاي ازته و پتاسيمي مخصوصا كودهاي فسفاته در باغهاي ميوه حداكثر صرفه جويي به عمل آيد. اگر غلضت فسفر در برگهاي درختان ميوه از 15/0 بيشتر بود ، از مصرف كودهاي فسفاته بايستي اجتناب گردد.

·       مصرف سولفات روي ، اسيد بوريك (در خاكهاي عير شور)، سولفات آهن و در باغهاي ميوه اجباري گردند. در صورتيكه امكان مصرف خاكي آنها به هر دليلي موجود نباشد حتما محلول پاشي ريز مغذي ها جدي گرفته شود.

·       براي ارتقا كيفي درختان ، محلول پاشي  با كلرور كلسيم نيم در صد ، به تعداد 8 الي 10 بار اجباري اعلام گردد. منتها پس از اصلاح PH محلول به دست آمده ، محلول از پارچه تنظيفي عبور داده تا شفاف گردد.

·       براي افزايش ميوه دهي ، محلول پاشي 5 در هزار پاييزه سولفات روي به همراه اوره واسيد بوريك اكيدا توصيه مي شود. با اين عمل ساده وارزان افزايش عملكرد تا 40% نيز در باغهاي ميوه گزارش شده است.

·       مصرف كودها در باغهاي ميوه حتما به صورت جايگذاري عمقي (چالكود ويا كانال كود) باشد. با رعايت اصول مصرف بهينه كود وجاگذاري عمقي آنها حداقل تا سه سال ، ديگر نياز غذايي عده درختان ميوه تامين مي گردد.

·       براي اسيدي كردن ريزوسفر از كودهاي محتوي گوگرد(بيوفسفات طلايي محتوي روي ،گوگرد آلي و.....) استفاده نمايند تا علاوه بر افزايش عملكرد هكتاري ، كيفيت ميوه ها هم افزايش يابد.

 

 

طرز تهيه محلول بردو:

 

·       تركيب بردو بايد به اندازه مصرف روزانه تهيه شده و از مصرف آن در روزهاي بعد خودداري شود.

·       براي تهيه تركيب بردو ابتدا محلول آب آهك وسولفات مس به طور جدا گانه تهيه وضمنبه هم زدن محلول آب آهك ، محلول سولفات مس را به آرامي به آن اضافه مي كنيم وكاملا مخلوط مي كنيم بديهي است عكس اين عمل ( اضافه كردن آب آهك به محلول سولفات مس ) صحيح مي باشد.

·       بهتر است تركيب دو ماده مذكور با آب ولرم به اندازه اي صورت گيرد كه پس از اختلاط آن احتياج به رقيق كردن مجدد نباشد. براي مثال براي تهيه يك صد ليتر بردو مقدار لازم آهك ( هيدروكسيد كلسيم ) را با 80 ليتر و سولفات مس  را با 20 ليتر آب مخلوط وپس از حل شدن كامل طبق روش قبل مخلوط مي نماييم.

 

     روش صحيح كوددهي در باغات به صورت چاله كني(چالكود):

 

1-   انتخاب محل مناسب براي احداث چاله ها به فاصله 20/1 الي 5/1 متر از تنه اصلي درخت در محل سايه انداز مي باشد.

2-   تعداد چاله ها حداقل 2 تا 4 عدد در اطراف تنه درخت مي باشد.

3-   ابعاد چاله ها به اندازه 50 در 40 سانتي متر مي باشد.

4-   خاك درون چاله تماما بيرون ريخته شود.

5-   كودهاي شيميايي توصيه شده با 5 كيلوگرم كود دامي پوسيده مخلوط ودر ته چاله ريخته گردد.

6-    بقيه چاله ها با كود دامي پوسيده پر شود.

7-   چاله ها در مسير آبياري احداث گردد.

8-   بلافاصله پس از كوددهي چاله ها آبياري شود.

9-   مقداركودهاي شيميايي مصرفي :

فرمول شيميايي 1- يك كيلوگرم ماكروكامل + سه كيلوگرم بيوفسفات ظلايي + يك كيلوگرم ميكرو كامل + 5 كيلو گرم كود دامي پوسيده.

فرمول شيميايي 2- يك كيلوگرم اوره + سه كيلوگرم بيوفسفات طلايي + 5 كيلوگرم كود دامي پوسيده.

 

تاثير محلول پاشي كلرور يا سولفات كلسيم در فيزيولوژي درختان ميوه:

كلسيم يكي از مهمترين عناصر موجود در ديواره سلولي گياهان مي باشد، با اينكه خاكها به مقدار زياد كلسيم دارند ولي به دليل تحرك پايين اين عنصر در داخل گياه كمبود آن در اكثر گياهان ديده مي شود.

براي برطرف كردن كمبود اين عنصر، افزايش كيفيت وطول عمر انباري محصولات باغي وجلوگيري از تشكيل لكه چوب پنبه اي ، لكه تلخي ولهيدگي ميوه وغيره وافزايش طول عمر گلهاي زينتي محلول پاشي كلسيم توصيه مي شود.

انتخاب زمان مناسب محلول پاشي كلسيم در سيب خيلي مهم است. عارضه لكه چوب پنبه اي پس از باز شدن گلها شروع مي شود، لذا محلول پاشي كلسيم بايد زود تر شروع گردد.

زمان محلول پاشي براي سيب 4-3 هفته پس از تمام شدن گل و آخرين محلول پاشي يك هفته قبل از بر داشت محصول مي باشد.

غلظت مناسب 5-4 كيلوگرم  كلرور كلسيم در 1000 ليتر آب مي باشد ، براي گلهاي برديده 5/0 كيلوگرم كلرور كلسيم در 100 ليتر آب پس از چيدن گل است، در سبزيجات مانند كاهو كه عارضه نوك سوختگي ديده مي شود محلول پاشي 5/0% (5 كيلوگرم در 100 ليتر آب) موثر است.

براي پوسيدگي انتهايي در گوجه فرنگي وهندوانه در مراحل اوليه رشد ميوه به غلظت 5/0% توصيه مي شود. محلول پاشي كلرور كلسيم بر روي گيلاس وآلبالو سفتي ميوه را پس از برداشت افزايش مي دهد ( با غلظت 5 در هزار 4-3 هفته قبل از برداشت ميوه)

در محلول پاشي بايد محلول با غلظت هاي توصيه شده به هفت كاهش داده شود.

كلرور كلسيم با اكثر سموم غير از كاپتان ومحلول بردو قابل اختلاط است.

تاقير محلول پاشي روي برخي از خصوصيات محصولات باغي = محلول پاشي اسيد بوريك + سولفات روي + اوره

محلول پاشي اوره در بهار وپاييز در درختان سيب رشد رويشي آنها را افزايش مي دهد علاوه بر افزايش عملكرد ميوه را ترد و نرم مي كند در محصولات باغي با افزايش رشد رويشي با محلول پاشي اوره و عناصر كم مصرف روي وبر سطح برگ افزايش داده وعملكرد را بهبود مي بخشد.

محلول پاشي تاثير زيادي روي عملكرد سال جاري وآينده در درختان ميوه خواهد داشت.

بيماري هاي فيزيولوژيكي مثل تركيدن ، لكه چوب پنبه اي ، لكه تلخي ، لهيدگي وغيره با محلول پاشي كلسيم ومشكل تركيدگي با محلول پاشي بر برطرف مي شود.

بر يكي از مهمترين عناصري است كه در جوانه زدن دانه گرده ، تشكيل ميوه و انتقال مواد فتوسنتزي به محل مصرف نقش اساسي دارد كمبود بر در درختان ميوه ، سبب رشدونمو ضعيف پرچمها ، باد زدگي گلهاي گلابي ، كاهش تشكيل ميوه ، لكه هاي چوب پنبه اي وتركيدن ميوه ها وتنه درختان مي شود. كمبود بر در جذب كلسيم نيز تاثير دارد.

پهن بودن ميوه ها ، تاخير در باز شدن گلها و برگها از علايم مشخصه كمبود بر در سب است .

بهترين زمان مصرف محلول پاشي بر در درختان ميوه هنگام متورم شدن جوانه ها در اوايل بهار است بهترين زمان محلول پاشي بر در انگور پس از هرس يا متورم شدن جوانه ها مي باشد.

كمبود روي موجب كوچك ماندن برگها ، كاهش تشكيل ميوه و ميوه هاي ريز وجارويي شدن انتهاي شاخه مي شود.

بهترين زمان محلول پاشي در درختان ميوه موقع متورم شدن جوانه ها يا ريزش گلبرگها مي باشد.

غلظت مورد نياز 5-3 كيلوگرم سولفات روي در 1000 ليتر آب مي باشد. براي هسته دارها مانند هلو ، زردآلو وگلابي بهترين زمان محلول پاشي پاييز موقعي كه هنوز برگها سبز است.

علايم كمبود روي شبيه علايم روي شبيه علايم كمبود منگنز است به همين خاطر بهتر است اين دو عنصر با هم محلول پاشي شود.

براي افزايش كيفيت وكميت محصولات لازم است سولفات روي به مقدار 3 كيلوگرم به علاوه يك كيلوگرم آهك مرده در 1000 ليتر آب براي تمام محصولات قابل توصيه است.

براي درختان سيب: اسيد بوريك 5 در هزار ، سولفات روي 5 در هزار، اوره 5 در هزار.

 

 

 

 

 

 

روش مصرف ، ميزان مصرف و زمان مصرف برخي از كودها كه مي توان محلول پاشي كرد:

 كود بر:

روش مصرف : محلول پاشي شاخ وبرگ

ميزان مصرف : به طور معمول 3 ليتر كود در هر هكتار باغ و زمين زراعي در هر مقدار آبي كه براي محلول پاشي يك هكتار لازم است

زمان مصرف:

ميوه جات هسته دار: بعد از ريزش گلبرگها

ميوه جات دانه دار:قبل از گلدهي

ساير محصولات : اوايل دوره رشد هنگام وجود سطح برگ كافي

 

كود منگنز:

روش مصرف : محلول پاشي شاخ وبرگ

ميزان مصرف : 3 ليتر كود در هر هكتار باغ و زمين زراعي در هر مقدار آبي كه براي محلول پاشي يك هكتار لازم است

زمان مصرف :

درختان ميوه‌ : قبل و بعد از گلدهي

ساير محصولات : اوايل دوره رشد هنگام وجود سطح برگ كافي

 

كود مايع آهن‌:

روش مصرف‌ :

1- محلول پاشي          2- آبياري قطره اي

ميزان مصرف : 1

- در محلول پاشي شاخ وبرگ به نسبت يك در هزار ( يك ليتر در 1000 ليتر آب ) مصرف شود.

2- در آبياري قطره اي به ازاي هر هكتار 4 الي 6 ليتر كود مصرف وبه فاصله يك هفته تكرار شود.

زمان مصرف‌ :

اوايل فصل رشد هنگام بيدار شدن گياه (قبل از گل) نوبت دوم بعد از تشكيل ميوه (پيشگيري) و يا به محض مشاهده علايم كمبود آهن (درمان) در صورت نياز به فاصله 14- 10 روز محلول پاشي تكرار شود.

 

كود روي :

روش مصرف : محلول پاشي شاخ وبرگ

ميزان مصرف : يك ليتر كود در 1000 ليتر آب در يك خكتار محلول پاشي مي شود.

زمان مصرف :

درختان ميوه : از باز شدن جوانه ها تا ظهور گل يا پس از برداشت محصول وقبل از ريزش برگها در پاييز.

ساير محصولات : بهترين زمان ابتداي فصل رشد در صورت نياز به فاصله 14 10 روز محلول پاشي تكرار شود.

 

كود كلسيم :

روش مصرف : محلول پاشي شاخ وبرگ

ميزان مصرف : 5 ليتر كود در هر هكتار باغ و زمين زراعي در هر مقدار آبي كه براي محلول پاشي يك هكتار لازم است

زمان مصرف:

درختان ميوه : دو نوبت از زمان تشكيل ميوه به فاصله 14 روز

ساير محصولات : ابتداي دوره رشد، تكرار به فاصله 14-10 روز

 

 

كود منيزيم :

روش مصرف : محلول پاشي شاخ وبرگ

ميزان مصرف : به طور معمول 3 ليتر كود در هر هكتار باغ و زمين زراعي در هر مقدار آبي كه براي محلول پاشي يك هكتار لازم است

زمان مصرف‌ :

ميوه جات هسته دار : پس از ريزش گلبرگها

ساير محصولات : اوايل دوره رشد هنگام وجود سطح برگ كافي

 

كود مس :

روش مصرف : محلول پاشي شاخ وبرگ

ميزان مصرف : به طور معمول 5/0 ليتر كود در هر هكتار باغ و زمين زراعي در هر مقدار آبي كه براي محلول پاشي يك هكتار لازم است.

زمان مصرف :

درختان ميوه : اوايل دوره رشد

ساير محصولات : اوايل دوره رشد هنگام وجود سطح برگ كافي

 

علايم كمبود فسفر، ازت ، پتاس:

معمولا برگهاي درختان مبتلا به كمبود فسفر در طول دوره نمو، برگهاي سبزتيره تري نسبت  به برگهاي عادي دارند و اين برگها در پاييز به رنگ برنزه وبنفش در مي آيند و رشد كمي دارند در صورتيكه درختان مبتلا به كمبود ازت در طول بهار وتابستان سبز كم رنگ بوده و در پاييز به رنگ قرمز كم رنگ يا مايل به ارغواني در مي آيند

در اواخر فصل علايم كمبود پتاس را با برگهاي پيچيده يا برگهاي كه از حاشيه يا در طول رگبرگ اصلي و رگبرگ فرعي شروع به خشك شدن مي كنند نمايان مي شوند.

مواد آلي به طريق زير خاكها را تقويت مي نمايند

1-   نفوذ پذيري خاكهاي سنگين رسي را به آب وهوا افزايش داده و مانع خفگي ريشه درختان وگياهان مي شوند.

2-   در خاكهاي سبك نگهداري آب ومواد غذايي گياهان را افزايش مي دهد

3-   جذب و قابليت استفاده عناصر غذايي به خصوص فسفر وآهن به وسيله مواد آلي زياد خواهد شد

4-   كود آلي قسمتي از نيازغذايي گياهان را تامين مي نمايد

 

مواد آلي:

مواد آلي در خاك به وسيله موجودات ريز ذره بيني تجزيه شده ومواد غذايي آن جذب گياه مي شود.

كودهاي آلي با منابع گياهي : اين كودها باقيمانده پوسيده اندام نباتات مي باشد مثل شاخه، برگ، ساقه و....

اين مواد در خاك دفن شده و در اثر فعاليت باكتريهاي موجود در خاك تجزيه شده و تبديل به مواد آلي مي شوند كه به رنگ سياه يا قهوه اي تيره در مي آيند و به آن اصطلاحا هوموس مي گويند

اين كودها داراي كربن، اكسيژن، هيدروژن، نيتروژن، فسفر، گوگرد مي باشد

مقدار مصرف آن 1000-700 كيلوگرم در هكتار است.

تهيه كود آلي با منابع گياهي:

تهيه كود از كاه وكلش : ابتدا توده اي از كاه را به ضخامت 80 60 سانتيمتر آماده مي كنيم.

سپس كاه ها را كاملا خيس مي كنيم تا باكتريها بتوانند فعاليت خود را شروع كنند دو مرتبه در روز حدود 800 ليتر آب به توده مي ريزيم روز بعد معادل 8-4 كيلو اوره  يا 20-10 كيلو سولفات آمونيوم براي تغذيه ازتوباكترها به آن اضافه مي كنيم.

تهيه كمپوست:

 اين كود از پوسيده مواد آلي نباتي از قبيل برگها ، علفهاي هرزو..... تهيه مي شود براي تهيه آن گوشه اي از باغ چاله اي به عمق 1-5/0 متر درست كرده و اين زايده ها را در چاله مي ريزيم و آب را بر روي زايده هاي گياهي مي ريزيم پس از 6 ماه توده را سرند كرده ودرات ريز را آماده مصرف مي باشند و ذرات بزرگتر را دوباره به چاله بر مي گردانيم.

كود سبز :

اين كودها از شاخه وبرگ سبزيجات بدست مي آيد اگر اين شاخه و برگ سبز با شخم به خاك برگردانده شوند به تدريج در اثر فعاليت باكتريها پوسيده شده  و هوموس و مواد غذايي به خاك افزوده مي شود اين سبزيجات را در اواخر تابستان يا اوايل پاييز مي كارند در اوايل بهار با شخم به خاك بر مي گردند.

نکاتی پیرامون کاشت یک نهال :

1- در هنگام خرید نهال به دنبال نهال بزرگتر نباشید . در حقیقت یک نهال خوب نباید خیلی بزرگ و خیلی کوچک باشد و نهال ها با اندازه متوسط همیشه بهتر جواب می دهند ( می گیرند ) و رشد بهتری دارند

2- نهال های بدون برگ را می توان به راحتی حمل کرد به شرطی آنکه ریشه آن مدت زیادی در معرض هوا قرار نگیرد . اما نهال هایی را که دارای برگ می باشد حتما با گلدان به محل کاشت حمل کنید ، چرا که حمل آن بدون گلدان سبب آسیب جدی به گیاه در بیشتر مواقع سبب خشک شدن آن می گردد

3- اگر تعداد زیادی نهال را خریداری نموده اید و بین خرید و کاشت نهال ها فاصله زمانی وجود دارد برای آنکه نهال های شما آسیب نبینند ، می توانید گودالی حفر نمایید و همه نهال ها را در آن قرار دهید و بر روی ریشه های آنها خاک بریزید . در این صورت نهال های شما آسیب نخواهند دید و می توانید چند روز بعد اقدام به کاشت آنها نمایید .

4- در هنگام کاشت نهال اگر قصد کود دادن به آن را دارید مراقب باشید اولا کود شما پوسیده باشد و در ثانی مقدار زیادی کود را در اطراف ریشه گیاه قرار ندهید ، چرا که سبب سوختن ریشه های نهال می گردد .

5- پس از کاشت نهال ، گیاه شما باید هرس گردد و معمولا از ارتفاع 90 سانتیمتری سر برداری می گردد . البته برای درختان مختلف و با مصارف مختلف این اندازه متفاوت خواهد بود.

6- اگر درختانی کاشته شده از قبل دارید و می خواهید به آنها کود شیمیایی بدهید . در حال حاضر فقط از کودهای فسفاته و پتاسه استفاده نمایید و پس از باز شدن جوانه ها و آغاز رشد درخت می توانید اقدام به دادن کود ازته نیز کنید

برخي از اثرات مصرف متعادل كودها در بهبود كمي وكيفي محصولات كشاورزي:

1-    افزايش توليد محصولات زراعي وباغي در واحد سطح

2-    بهبود كيفيت و بازار پسندي محصولات كشاورزي

3-    افزايش استحكام گياهان زراعي وباغي ، در نتيجه كاهش مصرف سموم

شيميايي

4-    افزايش مقاومت گياهان در برابر آفاتي نظير تريپس پياز ، چوبخوارها ، كنه سيب و.......

5-    افزايش مقاومت گياهان به تنش هاي محيطي از قبيل شوري ، سرما زدگي، گرما

6-     افزايش طول عمر ميوه دهي (جوانتر شدن)درختان ميوه

 

 

 

 

 

در ماههاي مختلف سال ، كارهاي زير را در باغ انجام مي دهيم:

فروردين:

 انجام هرس خشك اعم از فرم دهي وباردهي ، انجام عمليات اصلاح داخل باغات (كوددهي ،بيل كاري ،مبارزه با علفهاي هرز ،آبياري و......) بانكت بندي باغات ديم جهت ذخيره رطوبت وسربرداري نهال هايي كه تازه كاشت نموده ايم.

ارديبهشت:

 آبياري، سربرداري، قيم زني، ادامه هرس، كاشت نهال و استفاده از كندوي زنبور عسل جهت تلقيح بهتر درختان ميوه.

خرداد:

 تهيه نمونه هاي برگ ، خاك وآب و ارسال آن به آزمايشگاه براي تعيين ميزان عناصر موجود و انجام عمل پيوند.

تير:

 سمپاشي درختاني كه دراين زمان نيازمند مبارزه با آفات هستند.

مرداد:

 برداشت باغات، انجام هرس سبز، تهيه نمونه هاي برگ ،خاك وآب وارسال آن به آزمايشگاه، داشت محصولات سردرختي وعمليات بسته بندي وبازار يابي.

شهريور:

 اجراي عمليات آماده سازي زمين جهت كشت پاييزه ،ادامه عمليات كنترل و نظارت بر برداشت، بسته بندي وادامه عمليات هرس.

مهر:

 عمليات برداشت ، بسته بندي وبازار يابي ، حذف درختان كهنسال وخشكيده و شاخه هاي خشكيده وانجام پيوند شكمي.

 

 

آبان :

 عمليات آماده سازي اراضي مساعد جهت كشت پاييزه (نقشه كاشت، چاله كني ،تهيه كود حيواني ،آغاز كشت پاييزه ، ادامه اصلاح باغات (حذف درختان كهنسال وخشكيده و شاخه هاي خشكيده)

آذر:

ادامه تهيه الگوي كشت، انتخاب نوع ومحل تهيه نهال ، ادامه عمليات آماده سازي زمين جهت كشت ،در صورت مساعد بودن آب وهوا انجام كشت پاييزه ،آبياري بعد از كشت.

دي:

 بستن حصار اطراف نهالهاي جوان جهت در امان ماندن از آسيب جوندگان.

بهمن:

 انجام هرس خشك.

اسفند:

 در صورت مساعد بودن هوا شروع كشت بهاره ، توسعه باغات آبي وديمي ، انهدام شاخه هاي خشكيده و آلوده و هرس شده.

درختان ميوه منطقه :

 ارقام مختلفي از درختان زردآلو  در  منطقه كشكسراي وجود دارد  كه ازجمله آنها مي توان به رقم زردآلوي عسگرآباد اشاره كرد كه داراي ساقه روشن تري نسبت به ارقام ديگر مي باشد وميوه شيرينتري دارد رقم ديگري كه وجود دارد رقم آق اريك يا زرآلوي بادامي مي باشد كه برگهاي كوچكتري وتنه سياه تري نسبت به ساير ارقام دارد و مغز هسته شيريني دارد وداراي مغزي با حجم نسبتا بيشتري در هسته مي باشد همچنين ميوه سفت تري دارد.

پيوندي كه دراين درختان زردآلو استفاده  مي شود پيوند شكمي است كه زماني اين پيوند انجام مي گيرد كه زردآلوها نهال كوچكي هستند واز ارتفاع 20 سانتيمتري از بالاي يقه اين پيوند صورت مي گيرد وعمده ترين بيماري موجود در اين درختان پوسيدگي  طوقه درخت  مي باشد كه در اثر تماس مستقيم تنه با آب ايجاد مي شود.

از ارقام سيب نيز مي توان به رقم سيب گلاب مشهد و سيب لبنان اشاره كرد كه عمده ترين آفت موجود شته  بر روي ارقام جوان سيب مي باشد و براي مبارزه با شته از سم متاسيستوكسين استفاده مي شود همچنين براي مبارزه با كرم سفيد ريشه ،غرقاب كردن و استفاده از سون وكپك راه حل خوبي مي باشد وبراي مبارزه با آتشك گلابي راه حل مكانيكي هرس وسوزاندن شاخه هاي آلوده وراه حل شيميايي استفاده از محلول بردو مي باشد.

از علايمي كه بر روي درخت سيب نشان دهنده اين است كه هرس خوبي بر روي درخت صورت نگرفته اين است كه نزديك به فصل برداشت میوه های بسیار ریزی داشته باشد كه اين ناشي از عدم هرس مناسب و در نتيجه توليد ميوه هاي زياد بر روي درخت كه اين زيادي ميوه ها باعث مي شود مواد خذايي مورد نياز به مقدار كافي به ميوه ها نرسد.

نوع و رنگ سیب را از روی تنه درختان ما میتوانیم تشخیص دهیم . تنه درختان سیب زرد رنگ زردي دارند . برگهای درخت سیب ساده و بدون بریدگی و کاملا مشخص و نسبتا چرمی هستند ، همچنین کناره ها در برگ سیب کنگره دار هستند .در روی شاخه ها بخش هایی که میوه ده هستند به اصطلاح دانه دار ها میخچه یا سیخک می نامند . آثار دم میوه بر روی میخچه نشان دهنده تعداد برداشت میوه از درخت است . میخچه از طریق جوانه انتهایی رشد میکند ، در اصطلاح به میخچه بزرگ و طویل لامبورد گفته میشود. هر چه تعداد سیخک بیشتر باشد ارزش میوه دهی درخت بیشتر است.

بیشترین آسیب را به درخت سیب کرم سیب میرساند که در سیب تخم گذاری کرده و باعث از بین رفتن محصول می شود. اگر تنه درخت سوراخ سوراخ باشد معلوم می شود که درخت مورد حمله چوبخوار ها قرار گرفته است که شاخه ای را که آفت دارد باید بریده و سوزانده شود.

درخت گلابی : در مقایسه با درخت سیب میخچه گلابی بزرگتر از سیب است و جوانه های چوب نسبت به جوانه های گل کوچکترند. لازم به توضیح است که پوسته گلابی ترکهای زیادی دارد ولی پوسته تنه درخت سیب صاف است.

بیماری آتشک سيب و گلابي : 

آتشک از قديمی ترين بيماری های باکتريائی است و ميتواند بيش از 75 نوع درخت و بوته از خانواده Rosacea را مورد حمله قرار دهد .

اين بيماری در درختان سيب و گلابی بيشتر مخرب است .
باکتری عامل بيماری در شانکر های نسبتاً فرو رفته زمستان گذرانی کرده و در بهار، زمانی که دمای محيط مساعد باشد و باران های مکرری روی دهد باکتری شروع به فعاليت کرده و به سرعت زياد شده و با کمک حشرات ، باران و باد پراکنده می شود

شرايط شيوع بيماری:

نظر به اينکه بيماری آتشک در درختانی که رشد زياد دارند شديدتر است لذا بايد در کود دهی (مخصوصاً کودهای ازته ) توجه بيشتری مبذول گردد .درختان سيب نبايد بيش از 25 تا 30 سانتيمتر و درختان گلابی بيش از 15 تا 20سانتيمتر رشد سر شاخه داشته باشند .

تجربه نشان داده است که در خاک های سنگين و با زهكشي كم درختان حساسيت بيشتری برای بيماری دارند و دليل اين امر ميزان زياد ازت و همچنين آب ذخيره شده در خاک می باشد که موجب رشد زياد درخت ميگردد .

حساسيت به بيماری آتشک در خاک های اسيدی که قاعدتاً کلسيم و منيزيم کمتری دارند بيشتر است . نقصان پتاسيم خاک هم موجب حساسيت مي شود.

شرايط ديگر شيوع بيماری داشتن رطوبت نسبتاً زياد و باران های مکرر ، طولانی بودن دوره گل در شرايط سرد و رطوبی فصل بهار ونيز حضور باکتری در شانکر ها می باشد .

علائم بيماری:

در اوايل بهار ، حدود دو هفته قبل از باز شدن گل ها ، گلبرگ ها آب سوخته ، قهوه ای رنگ و سپس سياه می شوند و روی درخت باقی می مانند . شاخه های کوچک پژمرده و سياه رنگ شده و بعضاً با 180 درجه خميدگی عصائی شکل می شوند . روی بعضی از شاخه های قديمی که از طريق گل ها و شاخه های کوچک آلوده می شوند شانکر های چروکيده و بعضاً فرو رفته تشکيل می شود که ممکن است شکاف برداشته و چوب زيرين نمايان گردد . مايع کرم رنگی که حامل ميليون ها باکتری می باشد از شانکرها خارج می شود و در شرايط رطوبی بطرف پائين روی تنه و شاخه ها سرازير می شود . حشرات با اين ترشحات آلوده شده و هر کدام با بيش از يکصد هزارباكتري موجب آلودگي گلها مي شود.

علائم بيماری روی ميوه بستگی به زمان آلودگی دارد. اگر آلودگی زودتر اتفاق بيافتد ، ميوه کوچک مانده و تغيير رنگ ميدهد و به حالت چروکيده روی درخت باقی می ماند .

كنترل بيماري:

1 ــ هرس:

نظر به اينکه باکتری در شانکر ها زمستان گذرانی می کند لذا حذف آنها از شدت بيماری در سال بعد جلوگيری می کند . بهتر است هرس در زمستان انجام شود چون زمانيکه برگ ها روی درخت باشند بعضی از شانکر ها قابل رويت نخواهند بود . در بهار يا اوايل تابستان هرس نبايد انجام شود زيرا ممکن است موجب سرايت بيماری به قسمت های سالم درخت گردد . شاخه های آلوده 15 سانتيمتر پائين تر از ناحيه سياه شده حذف شود . هرس شاخه های کوچک ممکن است اواخر تابستان انجام شود ولی حذف شاخه های قطور بايد در اواخر زمستان انجام شود زيرا حذف آنها در آن زمان ممکن است موجب رويش جديد باشد .
هرس بايد در هوای خشک انجام شود و هرس در فصل رويش حداقل 30 سانتيمتر پائين تر از قسمت آلوده که تغيير رنگ يافته است بعمل آيد و در صورتيکه فقط چند درخت آلوده وجود داشته باشدممکن است باحذف قسمت های آلوده بطور دقيق ، از اشاعه بيماری به ساير درختان جلوگيری شود . برای جلوگيری از بيماری و شيوع آن لازم است درختان همه روزه مورد

بازرسي قرارگيرد وقسمتهاي آلوده حذف شوند.

وسايل هرس در فاصله هر برش بايد با محلول 10% مايع سفيد کننده ضد عفونی شود .

2- مبارزه شيميايي:

1ــ سمپاشی با ترکيب بوردو ( 100ــ 0.75 ــ 0.25 ) شامل 1% روغن قبل از باز شدن شکوفه ها توصيه می شود .

2ــ سمپاشی با ترکيب بوردو در اواخر دوره خواب درختان بشرطی که تمامی درخت را بپوشاند توصيه می شود . بهتر است ترکيب بوردو با روغن مخلوط گردد . اين سمپاشی بيماری اسکاب سيب را نيز کنترل می کند

معمولا كمبودآهن نيز در درحتان ميوه ديده مي شود كه در برگهاي جوان و به صورتي ظاهر مي شود كه ما بين رگبرگها زرد رنگ مي شود و رگبرگها سبز باقي مي مانند براي درمان  اين عارضه از سكستورول استفاده مي شود كمبود پتاس نيز به اين صورت بروز مي كند كه كناره برگها ابتدا شروع به زرد شدن و سپس دچارنكروز يا سياه شدگي مي شوند كمبود ازت در برگهاي پير بصورت زرد شدن بروز مي كند.

در بازديدي كه از يكي از باغات منطقه كشكسراي صورت گرفت باغي بود در حدود 2 هكتار  كه در اين باغ اصول كاشت و داشت براي رسيدن به يك محصول خوب رعايت شده بود به طوري كه درختها با فاصله مناسب از هم كاشته شده بودند وهرس هاي لازم جهت رسيدن به محصول خوب و فرم دهي مناسب ايجاد شده بود همچنين در اين باغ از سيستم آبياري قطره اي براي آبياري استفاده مي كردند كه آب پس از اينكه درون استخري جمع مي شد در زمانهاي معين آبياري شروع به فيلتر كردن آب و همچنين كوددهي درون مخزنهاي مخصوصي مي كنيم سپس آب به درون لوله هاي اصلي پمپ مي شود و از لوله هاي اصلي وارد لوله هاي كوچكي مي شود كه داراي قطره چكان هايي مي باشند كه اين لوله ها در دو طرف هر درخت قرار گرفته بودند (براي رساندن آب به هر دو طرف ريشه ها ).

در اين باغ دو درخت مورد كاشت قرار گرفته شده بود يكي درخت زردآلو بود وديگري درخت هلو بود. 

درخت زردآلو :

در درخت زردآلو پوکی دومه ها عنصر میوه ده هستند. جوانه های زردآلو نسبت به جوانه های سایر دانه دار ها کوچکتر است. برگهای انتهایی به رنگ قرمز دیده میشوند که یک مشخصه برای شناسایی این درخت است.

همچنین درخت زردآلو به زخم خیلی حساس است که در صورت ایجاد کوچکترین زخم مورد حمله آفات قرار میگیرد. اگر چنانچه پوسته براحتی جدا شود یا اینکه تنه یک حالت پوکی داشته باشد درخت بیمار است. در مورد آبیاری درختان لازم به توضیح است که آبیاری به روش کرت بندی نبايد صورت گيرد زيرا اولا به ریشه ها اجازه تنفس داده نمي شود  و ثانیا از طریق تماس مستقيمي كه طوقه با آب دارد درخت را بیمار می کند.  

هرس درختان و گیاهان به دو صورت هرس زمستانی و هرس تابستانی انجام می پذیرد.

هرس زمستانه در زمانی انجام میگیرد که گیاه یا درخت کاملا بدون برگ است و هرس تابستانه از نیمه بهار تا آخر تابستان صورت می گیرد.

هرس شلجمی :

این شکل بیشتر در میوه کاری و برای محدود کردن ارتفاع درخت و گسترده نمودن تاج ( در درختانی مانند گلابی، سیب، زردآلو، گردو، بادام، پسته، خرمالو، آلو و... ) به کار می رود. در این روش ، پس از آنکه نهال ترکه ای در زمین شد، سر آن را در فاصله ای حدود 115-120 سانتی متری زمین قطع می سازند. در سال بعد تولید تعدادی شاخه های فرعی می کند که در زمستان تعدادی از آنها را که از رشد چند  جوانه بالایی حاصل شده و زاویه بسته و رشد عمودی دارند، حذف و از بقیه 2 تا 5 شاخه را که با تنه زاویه نزدیک به عمودی داشته و در اطراف تنه اصلی واقع شده و با یکدیگر 30-20 سانتی متر فاصله عمودی داشته باشند و به عنوان شاخه های اصلی درخت آینده گزینش و بقیه را از ته قطع می کنند. این طرز هرس باعث می شود که درخت در تمام جوانب خود دارای شاخه های قوی بشود و شاخه ها بتوانند محصول زیادی تولید کرده و در برابر وزن آن و نیز فشارهای خارجی به راحتی مقاومت کنند.

هرس جامی :

 این شکل از نظر طرز هرس بسیار شبیه هرس شلجمی است، با این تفاوت که در هنگام گزینش شاخه های اصلی، فاصله عمودی آنها با یکدیگر کمتر و حدود 15-10 سانتی متر در نظر گرفته می شود. چنین شاخه هایی، پس از اینکه رشد کردند و قطور شدند، فاصله های میانی را پر خواهند کرد و چنین به نظر خواهد آمد که همگی از انتهای تنه منشعب شده اند. شکل جامی بیشتر برای هلو و گهگاه برای برخی از گونه های سیب و بادام بکار می رود. مزیت این شکل، باز بودن قسمت مرکزی تاج و نفوذ نور کافی به داخل آن می باشد. مهمترین عیب این شکل این است که محل اتصال شاخه های اصلی به تنه، بدلیل تراکم آنها به نسبت ضعیف است و همیشه این خطر وجود دارد که در اثر وزن میوه و فشار ناشی از برف و یخ زمستانه تنه یک یا چند شکاف از وسط بردارد و درخت از بین برود. عیب دیگر این شکل این است که حتی در درختان مثل هلو که حتی برای تربیت به شکلهای هرمی و شلجمی مناسب نیستند.

 

 

درخت آلبالو :

 در مقایسه با درخت گیلاس کوچکتر بوده و شاخه های درخت بحالت آویزان است که به این حالت ، حالت مجنون نیز میگویند. آلبالو و گیلاس بیشتر روی پوکی دومه ها میوه و گل میدهند.

درخت گردو :

 گردو روی شاخه های دو ساله میوه می دهد بهمین جهت ، سرمای زیاد موجب کاهش میوه دهی می شود. فاصله دو درخت گردو از همدیگر حداقل باید 9 متر باشد. باید اضافه نمود که درخت گردو هرس چندانی نمی خواهد. بیماری مشهور گردو آنتراکنوز است که بیشتر دچار آن می شود که در این حالت برگها بشکل سوخته دیده می شوند.

امروزه گردو يكي از باارزش ترين محصولات از نظر توليد ميوه به عنوان درخت باغي و توليد چوب به عنوان جنگلي يا غير جنگلي مي باشد .گردو در شرايط مناسب رشد زيادي دارد و 200 تا 300 سال عمر مي كند ، منطقه ما  با شرايط آب و هوائي مناسب براي كاشت گردو و گسترش آن يكي از بهترين مناطق براي رونق گردو كاري است .

شرايط آب و هوائي مناسب گردو : رويشگاههاي گردو وسيع بوده ، از اين رو گونه ها ، ارقام بيشماري از گردو وجود دارد ، لذا بررسي شرايط محيطي براي گردو بسيار مشكل است ولي با اين وجود اكثراً داراي نيازهاي مشابهي هستند ، گردو از درختاني  است كه طالب آب و هواي كوهستاني و دره اي تا مناطق معتدل ، مي باشد . حساسيت گردو به سرما بسيار قابل توجه و پر اهميت است . هر چند گردو معمولاً طـــــالب آب و هواي خنك و معتدل دره ها و كوهستاني است و بيشتر ارقام آن زمستانهاي سخت سرماي منهاي 30 درجه را نيز تحمل مي نمايند.

 گردو در بهار فعاليت خود را آغاز مي كند و در پائيز نيز دير بخواب مي رود و در همين رابطه در مناطق كوهستاني اكثراً سرماي دير رس بهاره پيش مي آيد و ارقامي كه گل آنها زود باز مي شوند به شدت آسيب ديده و خسارت زيادي به محصول وارد خواهد شد . با وجود اين بررسي ها و تحقيقات نشان داده است كه درخت گردو نيازمند يك پريود سرماي بوده تا بتواند جوانه هاي خود را به طور منظم باز كند و در سالهايي كه زمستانها معتدل باشد جوانه هايي كه سرماي كافي را دريافت ننمايند ، برگها دير باز شده ، زمان گلدهي به تاخير مي افتد و عمل باروري ناقص انجام گرفته و يا ميوه ها ريز و نامرغوب خواهد شد . هر چند دما نمي تواند به عنوان يك عامل بازدارنده باشــد ولي دماهاي بالا كيفيت مغز را كاهش مي دهند ، و لازم است براي رسيدن محصول دماي محيط در طول چندين هفته قبل از برداشت در محدوده 32-27 درجه سانتي گراد باشد ، زيرا دماهاي پائين در اين زمان نيز باعث چروكيدگي مغر گردو مي گردد.

تهيه زمين كاشت : چون ريشه گردو عميق و گسترده است در نتيجه خاكهاي كم عمق مانع رشد ريشه ها و باعث ضعيف ماندن درخت مي گردند . پس بايد حداقل خاك 2 متر و جنس آن سنگين متوسط تا نسبتاً سبك يعني رسي باشد . زميني كه براي كاشت گردو اختصاص داده مي شود در پائيز بايد شخم عميق بخورد و كود دامي پوسيده فراوان به آن داده شود ، واين كود در عمق خاك مدفون گردد . پس از مسطح نمودن زمين براي احداث باغ و پياده كردن نقشه كاشت ، بايد روش و فواصل رديفهاي درختان را مشخص نمود . در احداث باغات جديد امروزه بهترين روش براي رسيدن به حداكثر رشد و توليد بيشتر و دريافت نور كافي در مناطق سردسير روش مستطيلي بوده ، در روش مستطيلي فاصله درختان روي رديفها از فاصله بين رديفها بيشتر است چون درختان در صبح و بعد اظهر سايه كمتري بر روي همديگر مي اندازند و در نتيجه از نور بيشتري بهره مند مي گردند.

به صورت خلاصه :

 1- اراضي مناسب كاشت گردو بايد عميق با بافت متوسط يا نسبتاً سبك يعني رسي

  باشد.                                                              

  2- براي كاشت از روش مستطيلي جهت دريافت نور بيشتر استفاده مي شود .

  3- ريشه نهالها قبل از كاشت در آب نگهداري و يا مرطوب گردند و بعد از   

     كاشت درختان بلافاصله آبياري شوند

برداشت گردو :

چيدن محصول گردو زماني انجام مي شود كه گردو كاملاً رسيده باشد ، زيرا اگر در در امر برداشت تاخير حاصل شود كيفيت مغز گردو كاهش پيدا خواهد كرد ، يا به ديگر سخن مغز ميوه تيره تر خواهد شد ، و قبل از اينكه محصول به حالت طبيعي از شاخه جدا شود بايد عمل برداشت انجام گيرد . اگر برداشت زودتر از زمان بلوغ صورت گيرد ميوه نارس و پس از خشك شدن چروكيده مي گردد ، معمولاً بهترين زمان برداشت بسته به ارقام و شرايط آب و هوائي مختلف 4-1 هفته قبل از اينكه پوست سبز از روي ميوه جدا گردد (ميوه رسيده باشد ) و يا پوست سخت تغيير رنگ داده و تمايل به قهوه اي روشن پيدا كند با توجه به اين داده ها اقدام به برداشت مي نمائيم . روش برداشت معمولاً تكاندن شاخه هاي درخت با استفاده از چوبهاي بلند مي باشد كه بايد با احتياط كامل صورت گيرد . پس از آنكه برداشت تمام شد بلافاصله بايد پوست سبز روي دانه گردو باقي نماند و بتواند عمل سفيد كردن پوست را انجام دهد ، گردو را با آب تميز كه مقدار بسيار كمي نمك در آن حل شده باشد مي شويند و بلافاصله بايد اقدام به خشك كردن آن نمود و ميزان رطوبت آن را به حداكثر 6-4 درصد رسانيد تا از كپك زدن وسياه شدن گردو جلوگيري شود .

زنگ گردو يكي از بيماريهايي است كه در برگهاي درخت گردو  ديده مي شود كه توسط زينب بايد با آن مبارزه كرد و براي مبارزه با آنتراكتوز گردو كه به صورت لكه هايي به شكل دايره هايي تو در تو ديده مي شوند از زينب يا بنوميل استفاده مي شود راه پيشگيري از اين بيماري براي سال بعد، بايد در پاييز پس از ريزش برگها ، برگها سوزانده شوند.

ما میتوانیم با هرس مناسب اجازه دهیم تا نور به قسمتهای درونی درخت وارد شده و میوه دهی افزایش یابد که هر چه میوه دهی در قسمت پائین درخت بیشتر باشد درخت با ارزشتر است. در موقع هرس جوانه رو به بیرون حفظ می شود و جوانه داخلی هرس می گردد مگر اینکه نور به حد کافی برسد.

اگر درخت به حال خود رها شود قسمتهای میانی درخت بعلت ناکافی بودن نور خورشید از میوه دهی می افتند اما  قسمتهای انتهایی و بالایی  درخت میوه ده می شوند که چندان ارزشی را ندارد بهمین خاطر است که فاصله یک درخت بزرگ مانند گردو از درخت سیب از نظر سایه اندازی باید 9 متر باشد.

بازوی خشک درخت را بصورت دو زمانه می برند یعنی یک برش کوچک را از پائین بازو و یک برش را از بالای بازو می دهند.

برگ ریزان زودرس یک نوع از علائم حمله آفات به درخت است ، درختی که بار دهی را از دست داده و تنه آن سوراخ سوراخ شده است مورد حمله چوبخوارها قرار گرفته ، پس باید بریده و سوزانده شود تا به درختان دیگر سرایت نکند.

ضمنا باید توجه داشته باشیم که زمانیکه قیچی به درخت آلوده ای زده شد برای استفاده مجدد از قیچی برای درختان دیگر باید ضد عفونی شود.( البته با الکل )

یچیدگی برگ هلو :

بيماری پيچيدگی برگ هلو که به فارسی بيماری لب شتری و يا بيماری باد سرخ هلو ناميده می شود

علائم بيماری:
خسارت بيماری شامل پيچيدگی ، تورم و تغيير رنگ و ريزش برگ ها و آلودگی جوانه ها و سر شاخه ها و سرانجام ضعف کلی درخت می باشد . درختان جوان بيش از درختان پير در برابر اين بيماری حساس هستند و به طور کلی بيماری در مناطق گرم وخشک اهميت اقتصادی ندارد . مشخص ترين علائم بيماری روی برگ ها ظاهر می شود ، به اين صورت که در بهار برگ ها پيچيده و پهنک در بعضی از قسمت ها متورم ، کلفت مي شود . به همين جهت در اصطلاح زبان فارسی بيماری لب شتری ناميده می شود . ميوه ها نيز ممکن است آلوده شود و قبل از موعد مقرر بريزند . برگ های آلوده به بيماری زود ريخته و برگ هائی که بعداً تشکيل می گردند سالم باقی می مانند . نشانه های بيماری ممکن است فقط روی تعدادی از برگ های هر درخت ظاهر شود ولی عملاًتمام برگ ها را مبتلا می گرداند و ريزش برگها راسبب مي شوند . شکوفه ها و ميوه های جوان آلوده نيز اغلب قبل از موعد می ريزد .

مبارزه :
1 ــ برای کنترل بيماری پيچيدگی برگ هلو دو نوبت سمپاشی با ترکيب بوردو
اولی در پائيز پس از ريزش 50% برگ ها و دومی در اواخر زمستان قبل از تورم جوانه ها توصيه می شود .
2 ــ پس از آلودگی برگ ها ديگر مبارزه ممکن نخواهد بود چون آلودگی زمان تورم جوانه ها روی می دهد . سمپاشی با ترکيب بوردو پس از ريزش برگ ها و يا در اواخر زمستان قبل از تورم جوانه ها توصيه می شود

کود بیوفسفات طلایی :

این کود محتوی روی می باشد و برای باغهای میوه استفاده می شود . و به میزان 2 -1 کیلو به ازاء هر درخت میوه بارده ( جایگزین کود های فسفاته ) داده می شود . همرا آن یک بسته 300 گرمی مایه تلقیح تیو باسیلوس نیز داده می شود که برای مصرف آن زیر سایه آنرا با محتویات کیسه مخلوط کرده و یک کیلو از ان را برای هر درخت در یک یا چند چاله قرار می دهیم .

بادام:

درختي است مقاوم به خشكي و نوسانات درجه حرارت كه در مناطق خشك و نيمه خشك به خوبي رشد كرده و محصول مي دهد. گلهاي بادام در بهار از ساير ميوه ها زودتر باز مي شود و بنابراين به سرماهاي ديررس بهاره حساس است. عمر اقتصادي بادام بالغ بر 50 سال بوده و در شرايط مناسب و نگهداري خوب ميتوان تا 5/4 تن محصول از يك هكتار باغ برداشت نمود. ولي معمولاً ميزان توليد از اين حد كمتر و حدود 2 تن در هكتار است. براي رفع حساسيت گل بادام به سرماهاي بهاره بايد از واريته هاي ديرگل براي كاشت بادام استفاده نمود. گل بادام روي شاخه هاي يكساله بصورت انفرادي ظاهر مي شود. گرده گل بادام چسبناك بوده و توسط زنبور عسل و ساير حشرات انتقال مي يابد. بنابراين وجود زنبور عسل در باغ كمك زيادي به افزايش محصول خواهد كردبه دليل ريز بودن بادام اين گياه نياز به تنك شدن ندارد و سنگين بودن بار در يكسال ضرري به گياه و ميزان محصول آن در سالهاي بعدي نمي زند بهترين پايه براي بادام نهال بذر ي بادام است پايه بادام در خاكهاي آهكي نتيجه خوبي مي دهد.

هرس بادام:

بادام را هر سه سال يكبار هرس شديد مي كنند. بادام در مقابل كم آبي بسيار مقاوم است و در بعضي جاها به صورت ديم كشت ميگردد. ولي آبياري منظم در ازدياد رشد ميزان محصول بسيار مؤثر است بادام در اكثر خاك ها حتي زمينهاي سنگلاخي به خـوبي دوام آورده و چنانچه خاك قابل نفـوذ باشـد محصول مي دهد. اما در خاكهاي شني رسي (سبك تا متوسط) بهتر رشد مي كند. ميوه بادام محصولي است پر ارزش و به خاطر داشتن روغن و آلكالووئيد صادراتي مي باشد و براي تهيه روغن بادام از آن استفاده مي شود. بادام از سال چهارم پس از كاشت شروع به باردهي نموده و از سن ده سالگي به اوج باردهي اقتصادي خود رسيده و حداكثر محصول خود را توليد مي كند. با مقايسه نيازمنديهاي بادام و شرايط موجود در محل اجراي طرح مشاهده مي گردد درخت بادام كاملاً براي كاشت در منطقه مناسب بوده و رشد و توليد آن در منطقه به شرط استفاده از واريته هاي ديرگل هيچگونه محدوديتي نخواهد داشت.

 نيازمنديهاي خاكي درخت بادام:خاك سبك، داراي شوري كم، PH برابر 5/6 تا 8، زهكشي خوب،  خاك لوم رسي كه قابليت نگهداري آب خوبي دارد ،

 

گوجه فرنگی:

سه نوع گوجه فرنگی از نظر رشد وجود دارد:

 1-رشد محدود ( cm50 )

 2- رشد نیمه محدود (cm 90-70(

3- رشد نامحدود: برای کشت گلخانه ای) m 2 (  كه برای دادن محصول نیاز به هرس دارد.

مشخصات یک نشا خوب :

 1- رشد قوی و متراکم داشته باشد  2-ریشه قوی وانبوه داشته باشد (بهترین نشا به رنگ بنفش وبه قطر یک خود کار بیک )

4- میانگره کوتاه  5- شاخ وبرگ سالم 6-مقاوم شده وقوی

از عوامل موثر در رشد بهتر گیاه می توان به هوادهی ونوردهی زیاد ، آب دهی کم تا ریشه رشد عمیقی پیدا کند

تهیه خاک نشا :

دارای بافت نرم ، ثابت نفوذ پذیر نسبت به آب و هوا ، دارای مواد غذایی مناسب و به اندازه کافی ، دارای PH  مناسب ومقاوم در نوسانات شیمیایی باشد ، عاری از بذور علفهای هرز وبیماریها باشد.

بیماری های فیزیو لوژیک گوجه فرنگی:
پوسیدگی گلگاه گوجه فرنگی :
علائم اولیه پوسیدگی گلگاه شامل لکه های سوخته روی گلگاه میوه های رسیده یا در نزدیکی آن است . این لکه ها به سرعت رشد می کنند و ممکن است به هم بپیوندند و نواحی آسیب دیده وسیعی را بوجود بیاورند. به علت خشک و چروک شدن بافت ، سطح زخمها چروکیده و چرمی و به رنگ قهوه ای تیره تا سیاه در می آید. قسمتهای آسیب دیده معمولا مورد حمله پاتوژنهای ثانویه قرار می گیرند که باعث پوسیدگی نرم و فساد میوه می گردند. در برخی مواقع بافتهای داخلی بیرنگ شده و متلاشی می گردند بی آنکه علائم قابل مشاهده ای در سطح میوه وجود داشته باشد.
پوسیدگی گلگاه عارضه ای است که با کمبود موقتی کلسیم موجود در گیاه مرتبط است و با تغییرات رطوبتی خاک تشدید می شود . اگر میزان آب محدود باشد، رشد گیاه کند می شود و متعاقبا جذب مواد غذایی نیز کاهش می یابد. این موضوع باعث کاهش غلظت کلسیم در گیاه می گردد زیرا کلسیم توسط جریان آب در گیاه جابجا می شود. به همین دلیل بخشهایی از گیاه که سریع تر تعرق می کنند، بیشترین میزان کلسیم را دریافت می نمایند.این نواحی معمولا برگهای بزرگ دارند که به خاطر اندازه برگشان تعرق زیادتری دارند. به این ترتیب میوه های در حال رشد، کمترین میزان کلسیم مورد نیاز خود را دریافت می کنند. استرس های رطوبتی ای که حتی در نتیجه پژمردگی های جزئی گیاه بوجود می آید، برای ایجاد کمبود کلسیم کافی است. زمانی که رطوبت به حد مناسب می رسد، گیاه رشد طبیعی خود را از سر می گیرد. ولی جذب کلسیم هنوز کند است و گیاهی که به سرعت در حال بزرگ شدن است، کلسیم کافی برای رشد خود دریافت نمی کند.
میزان انتشار عارضه پوسیدگی گلگاه را می توان با فراهم کردن رطوبت یکنواخت در مزرعه ( مثلا با استفاده از مالچ که هم باعث کنترل علفهای هرز می شود و هم مزرعه نیازی به کلتیواتور زدن پیدا نمی کند که ریشه ها در اثر آن آسیب ببینند ) و عدم مصرف زیاده از حد کودهای ازته کاهش داد. البته واریته های مختلف گوجه فرنگی از نظر حساسیت با هم بسیار تفاوت دارند. هیچکدام از واریته های حاضر تحمل کافی نسبت به این عارضه ندارند تا بتوان از آنها به عنوان یک راه کنترلی استفاده کرد. در ضمن محلول پاشي به موقع میوه و شاخ وبرگ گوجه فرنگی با محلول رقیق شده کلرید کلسیم و تکرار آن، مانع از پوسیدگی گلگاه گوجه فرنگی می شود.
آفتاب سوختگی :
علائم آفتا ب سوختگی ابتدا روی گوجه فرنگی هاینرسيده دیده می شود. این علائم به صورت بروز نواحی سفید یا روی میوه هایی است که در معرض آفتاب قرار گرفته اند. نواحی تغیییر رنگ یافته چروک خورده و فرورفته اند و اغلب با یک هاله زرد رنگ احاطه شده اند.

کنترل :

 در موقع برداشت یا هرس کردن،  نبايد میوه ها در معرض نور مستقیم خورشید قرار نگیرند. داربست ها را طوری بايد قرار داد که میوه ها در معرض خورشید نباشند. استفاده از قارچکش ها و مبارزه با بیماری های برگی از نابود شدن برگها جلوگیری می کند. از ارقام هایی استفاده شود که پوشش برگی مناسبی دارند.
ترک های رشد:
در گیاه گوجه فرنگی دو نوع ترک رشدی دیده می شود : متحدالمرکز و شعاعی . ترکهای رشدی متحدالمرکز باعث بوجود آمدن ترکهای دایره ای شکل در انتهای میوه می شوند ولی ترکهای شعاعی از انتها به طرف خارج گسترش می یابند. این عارضه هنگام رسیدن میوه ظاهر میشود. این ترکها غالبا وقتی بوجود می آیند که شرایط مختلفی مثل نوسانات زیاد دما و رطوبت باعث تغییر شدید سرعت رشد می گردد. باران های شدیدی که پس از آب و هوایی خشک به وقوع می پیوندند، باعث بوجود آمدن ترکهای شعاعی در اکثر ارقام گوجه فرنگی می شوند. توانایی تحمل ارقام گوجه فرنگی نسبت به ترک خوردن متفاوت است و بستگی به استحکام و قابلیت انبساط  پوست میوه دارد. ارقام بسیار حساس موقعی که میوه هنوز سبز است، ترک می خورند و ارقامي که تا حدودی مقاومند غالبا تا مراحل بعدی ترک نمی خورند. هر چه میوه زودتر ترک بخورد، ترکهای عمیق تر ی در آن بوجود می آید. نیتروژن زیاد و پتاسیم کم در ترک خوردن میوه ها نقش دارند و بنابراین فراهم کردن مواد غذایی مناسب، آبیاری منظم و کافی باعث کاهش احتمال ترک خوردن میوه ها می گردد.
رسیدن لکه دار :
در این عارضه بخشی از میوه به علت عدم تلقیح مناسب به خوبی نمی رسد. آب و هوای سرد باعث شیوع این عارضه می شود و کمبود آب یا مقدار زیاده از حد آن نیز باعث تشدید ان می گردد. علائم به شکل لکه های زرد رنگ یا سفیدی است که بافت زیر آن سخت باقی می ماند. نواحی آسیب دیده هم معمولا در بخش بالائی میوه هستند. این عارضه ممکن است با علائم ناشی از ویروس موزائیک توتون اشتباه شود. این بیماری در ارقام قدیمی شایع تر است.
پیچیدگی برگ:
پیچیدگی برگ نوعی عارضه فیزیو لوژیک است که در اثر آب و هوای سرد و بارانی ایجاد می شود. این عارضه باعث پیچ خوردن برگهای پایینی به سمت بالا وضخیم و چرمی شدن آنها می گردد. پیچیدگی برگ اثری روی رشد گیاه و میزان محصول نمی گذارد و نیازی به مبارزه با آن نیست.
عوارض ناشی از علف کشها :
علف کشها می توانند باعث بد شکل شدن شاخ و برگ گوجه فرنگی شوند. بوته های گوجه فرنگی بویژه به D ـ ۴و۲ حساس هستند . علف کشها باعث خم شدن برگها به سمت پایین، ضخیم شدن آنها می شوند. برگهای تازه باریک و پیچ خورده اند و به طور کامل توسعه نمی یابند. در ضمن در اثر بادبردگی هم ممکن است علف کشهایی که برای کنترل علفهای هرز چمنی به کار می روند، روی گیاه زراعی رفته و عوارض آشکار گردند. بخارات ناشی از علف کشها هم ممکن است گیاه را تا چند روز پس از کاربرد علف کشها تحت تاثیر قرار دهند. علف های چیده شده ای که قبلا علف کش روی آنها استفاده شده نیز نباید به عنوان مالچ درمزارع گوجه فرنگی به کار روند. اگر آسیب های وارد شده جزئی باشند، گیاه قادر به رشد و ترمیم خود خواهد بود. در ضمن گیاهان آسیب دیده باید به طور مرتب و کامل آبیاری شوند.

لكه سياه گوجه فرنگي :

در بازديدي كه ازمزرعه گوجه فرنگي صورت گرفت در قسمتي از مزرعه متوجه وجود بيماري بنام لكه سياه گوجه فرنگي در قسمتهايي از مزرعه شديم كه اين بيماري به صورت لكه هاي سياه پراكنده اي در برگها ظاهر مي شود كه باعث افت محصول مي شود براي مبارزه با اين بيماري از سم داكونيل استفاده مي كنيم.

همچنين برگها دچار پيچيدگي و برروي برگها حشرات ريزي ديده شد كه از دورسبان براي رفع اين آفت استفاده مي كنيم.

پيچيدگي برگها وپلاسيدگي ميوه ها:

عامل قارچي اين بيماري فوزاريوم مي باشد كه باعث قهوه اي شدن واز بين رفتن آوندهاي چوبي وآبكش در ساقه وريشه مي شود وعدم رسيدن آب ومواد غذايي به ميوه و برگهاي گوجه فرنگي را سبب مي شود كه در صورت آلودگي درمان موفقي نخواهيم داشت ولي مي توان تا حدودي با استفاده از تركيبات مسي باعث بهبود گياه شد پيچيدگي برگها ناشي از وجود حشرات ريزي مي باشد كه دورسبان سم خوبي براي مبارزه با اين آفت مي باشد.

پژمردگي فوزاريومي و ورتيسيليومي :

دوعلت اصلي دچار شدن به بيماري  پژمردگي وپلاسيده شدن  گوجه فرنگي مر بوط به پژمردگي ناشي از فوزاريوم وقارچ ناشي از آفت گياهي  مي باشد.پژمردگي فوزاريومي در بين اين دو بيماري متداولتر است

اغلب اين زردي به يك طرف گياه يا برگچه هاي مسطح يك طرف دمبرگ انحصار دارد برگهاي تحت تاثير واقع شده به زودي در بالاي گياه پژمرده وخشك مي شوند اما آنها روي گياه پيوسته باقي مي مانند.پژمردگي پي درپي در برگها ادامه مي يابدونتيجه آن سرانجام مرگ گياه مي باشد.ساقه هاي بيروني ثابت وسبز باقي مي مانند اما بندهاي قهوهاي كم رنگ در بافت آوندي مشاهده  مي شود.

اين كمرنگي را مي توان به راحتي با برش عمودي ازميان ساقه نزديك خاك ونگاه كردن به ستون باريك قهوه اي ما بين ناحيه (مغز تيره)تيره مركزي وبخش بيروني ساقه مشاهده نمود. پژمردگي قارچ ورتيسيليوم (قارچ ناقص) سبب زردي و پژمردگي يكساني در برگهاي پايين مي شود.چنانكه اين بيماري پيشرفت كند برگهاي جوان شروع به پژمردگي وازبين رفتن مي كنند تا زماني كه فقط تعداد كمي برگهاي سالم روي گياه باقي مي ماند.اگرچه اين بيماري كشنده نيست ولي ازرشد كامل گياه جلوگيري مي كند وگياه را ضعيف مي كند وتوليد ميوه هاي كوچك مي كند. پژمردگي ورتيسيليوم (قارچ ناقص)همچنين باعث بي رنگي سيستم آوندي تقريبا شبيه به پژمردگي فوزاريومي مي شود بجز در اينكه قهوه اي شدن كاملا دور از بالاي ساقه نمي تواند ادامه داشته باشد.بنابراين تشخيص اين دو بيماري ممكن است به آناليز آزمايشگاهي نياز داشته باشد.

در بازديدي كه از يكي ديگر از مزارع گوجه فرنگي داشتيم در هنگام ورود به مزرعه متوجه كمبود تعداد گل در بوته ها شديم كه اين كمبود با وجود اينكه در اين مزرعه از آبياري قطره اي براي آبياري استفاده مي شد و ازنظر آبي مشكلي وجود نداست ديده مي شد كه بدليل عدم رعايت فاصله مناسب داخل رديف ها و عدم رعايت تناوب كشت به صورتي كه سال قبل نيز در اين مزرعه گوجه فرنگي كشت نموده بودند مي باشد همچنين عدم تامين كود مورد نياز از عوامل ديگر مي باشد

 كمبود كلسيم  نيز عارضعه ديگري  مي باشد كه به صورت سياه شدگي بزرگي در ميوه گوجه فرنگي ديده شد.

پيچيدگي برگها نيز ناشي از وجود كنه بر روي برگها مي باشد كه براي مبارزه از كوزون استفاده مي كنيم.

سفيدك و تريپس بر روي گياه جاليزي خيار:

سفيدكها نوعي بيماري قارچي هستند كه داراي انواع مختلفي مي باشند كه مي توان به سفيدكهاي دروغي و ظاهري ، سطحي و..... اشاره كرد كه بر روي برگ وميوه ظاهر مي شود سفيدكها عموماً در آب وهواي گرم رشد بهتري دارند كه با توجه به گرمي هوا و غرقاب كردن زمينهاي زراعي كه باعث ايجاد رطوبت مناسب براي رشد اين سفيدكها مي شوند  

يكي از سفيدكهايي كه مشاهده شد سفيدك سطحي  بود كه به صورت لايه سفيد رنگي در سطح برگ ديده مي شود كه براي مبارزه با آن از دينو كاپ يا كاپتان استفاده مي شود.

نوع ديگري از سفيدك ، سفيدك ظاهري مي باشد كه در زماني كه هوا گرم نباشد از گوگرد ودر صورتي كه هوا گرم باشد از كوزان استفاده مي شود كه اين سفيدك به صورت لايه هايي سفيد رنگ در زير برگ ديده مي شوند

از مانب نيز مي توان براي مبارزه با سفيدك ها استفاده كرد

در بررسي ديگر از برگهاي خيار تريپس مشاهده شد كه دورسبان عموما براي مبارزه با اين آفت مورد استفاده قرار مي گيرد.

چند رنگ شدن برگهاي خيار به صورت رنگهاي سفيد، سياه، بنفش و...... ديده مي شود كه توسط مانب به درمان آن بايد پرداخت.

برخي از بيمارهاي مو:

سفيدكها از عمده ترين بيماري هايي هستند كه بر روي مو ديده مي شوند.

سفيدك دروغي يكي از بيماريهايي است كه در مو مشاهده كرديم كه علايم اين سفيدك علاوه بر لايه هاي سفيد رنگ در زير برگ ، باعث زرد شدن و پژمردگي تك تك برگها مي شود كه با زينب ومانكوزيت با  آن مبارزه مي كنند.

كمبود دانه ها نيز بيماري ديگري مي باشد كه مشاهده گرديد كه معمولا در اوايل تابستان در خوشه ها نيز مشاهده مي شود كه اين عارضه بر اثر تريپس حاصل شده بود كه در اوايل آلودگي بايد جهت مبارزه از ديازينون استفاده شود و براي ادامه رشد دانه هاي باقيمانده از كود مايع استفاده مي كنيم.

مزرعه كدو:

در بازديدي كه از مزارع داشتيم به مزرعه اي راهي شديم كه در آنجا كدو تنبل كشت كرده بودند  در اين مزرعه از آبياري قطره اي براي آبياري استفاده مي شد به اين صورت آب وقتي از چاه توسط موتور آب خارج مي شد در درون استخر بزرگي جمع مي شد سپس پس از پمپ و فيلتر شدن و مخلوط شدن با كودها ي مورد نياز وارد لوله هاي اصلي مي شود سپس از اين لوله ها وارد لوله هاي كوچك پلاستيكي مي شوند كه حاوي قطره چكان هايي مي باشند كه اين قطره چكان ها را با توجه به فاصله داخل رديف هاي كاشت (همان فاصله بين دو بوته) قرار مي دهند وسپس از اين قطره چكانها آب و كودهاي شيميايي مورد نياز كه قابليت حل شدن را دارند براي گياه فراهم مي شوند.

لازم به ذكر است كه فاصله داخل رديفها 50-40 سانتيمتر و بين رديفها 150 سانتيمتر مي باشد همچنين دراين مزرعه سه ساعت در روز آبياري صورت مي گيرد ودرمقايسه با آبياري غرقابي يك چهارم كمتر آب مصرف مي شود.

خاك مناسب براي رشد بهتر كدو لوم شني مي باشد و PH  قليايي مناسب براي كاشت كدو مي باشد.

گياه انگل سس:

در بازديدي كه از مزرعه يونجه داشتيم به تعداد زيادي از علف هرز سس كه انگل گياهي خطرناكي براي يونجه مي باشد و سبب مي شود كه سطح وسيعي از مزرعه را بپوشاند.

 اين گياه انگل به راحتي به مزارع اطراف منتقل مي شود تا چندي پيش سمي كه براي از بين بردن سس استفاده مي شد داكتان نام داشت كه متاسفانه اين سم را نمي شود در مزارع يونجه بكار برد زيرا باعث از بين رفتن يونجه به همراه سس مي شود به تازگي سمي بنام پرسوييد به بازار آمده است كه مي توان آن را براحتي براي از بين بردن سس در مزارع يونجه بكار برد به طوري كه آسيبي به يونجه وارد نشود.

 

 

 

 

گندم:

 

برخي ازآفات و بیماریهای گندم:

زنگ گندم:

زنگ گندم را ، قارچی به نام Puccinia ایجاد می‌کند. مهم ترین بیماری گندم به شمار می‌رود که شامل زنگ ساقه ، زنگ برگ ، زنگ خطی و زنگ نواری می‌شود. شرایط محیطی مساعد برای ایجاد این نوع آفت ، آب و هوای گرم تا گرم مرطوب می‌باشد. تشکیل حفره‌های قرمز یا سیاه که حاوی اسپورهای تولید مثل در سطح ساقه ، برگ ، غلاف و ... از علائم این بیماری می‌باشند. این قارچها از کارآیی گیاه در مصرف آب می‌کاهند، بافتهای گیاه را تخریب می‌کنند و تعداد دانه‌های موجود در سنبله را مانند زمانی که گیاه به کمبود آب دچار شده، کاهش می‌دهند.

زنگ زرد گندم زنگي مي باشد كه بر روي گندم مشاهده كرديم كه بايد از تيلت براي مبارزه با آن استفاده شود.

سیاهک گندم

سیاهک گندم یکی از بیماریهای قارچی گندم است که می‌تواند به صورت سیاهک آشکار ، سیاهک برگ ، سیاهک پنهان معمولی و ... ظاهر گردد. سیاهک پنهان ، مهم‌ترین و رایج‌ترین و در عین حال ، مخرب‌ترین نوع سیاهک است که خسارت زیادی مخصوصا به گندم پاییزه وارد می‌آورد.

براي مبارزه با سياهك پنهان گندم از متاسيستوكسين استفاده مي شود.

يكي از آفات مهم گندم كه چند سالي است خسارت عمده اي را به مزارع گندم وارد مي كند سن گندم مي باشد كه اين آفت باعث مي شود  پايين آمدن كيفيت گندم مي شود كه يك حالت دو رنگي ديده مي شود كه قسمتي از دانه به رنگ سفيد آردي در دانه گندم مشاهده مي شود كه براي مبارزه با سن گندم سمپاشي مزارع توسط دسيس يا فنيتراتيون را بايد در دستور كار قرار داد.

از آفات ديگر در مزارع گندم مي توان به ملخ ها اشاره كرد كه مالاتيون سم خوبي براي مبارزه با اين آفت مي باشد.

كيل گيري از مزرعه گندم:

در بازديدي كه براي كيل گيري از مزرعه گندم صورت گرفت در اطراف مزرعه گندم مورد نظر علف هاي هرز مختلفي از جمله يولاف وحشي مشاهده شد كه بايد در ارتفاع يك متري از سم پاشي فتيله اي در درون مزرعه استفاده شود كه از سم تاپيك در حدود يك ليتر سم براي پانصد ليتر آب براي يك هكتار زمين استفاده مي شود يا از سم پوماسوپر به همين ميزان استفاده مي شود.

كيل گيري در مزرعه گندم مورد نظر به اين صورت انجام گرفت كه پلانكت ( مربع چوبي تو خالي با مساحتي در حدود يك متر مربع ) را طوري در مزرعه قرار مي دهيم كه فضايي در حدود يك متر مربع از گندم ها درون آن قرار بگيرند وسپس گندم هاي درون پلانكت را درو مي كنيم سه مرتبه اين كاررا انجام مي دهيم يكبار در جايي از مزرعه كه به نظر ما محصول كمتري دارد و بار دوم در جايي كه محصول متوسطي دارد و بار سوم در جايي كه بيشترين محصول را دارد بعد از درو ، با خرمن كوب دانه ها را از كاه وكلش جدا كرده و سپس دانه ها را وزن كرده و درنمونه گيري ازمساحتي درحدود3 متر مربع حدود 200 گرم گندم به دست آمد سپس وزن گندم را در يك هكتار حساب مي كنيم.

 

 

يكي از كمبودهايي كه در گندم هايي كه برداشت مي شود وجود دارد ناشي از كمبود روي است.

علل کمبود روی(Zn) درخاک های مناطق دیم :

به دلیل آهکی بودن و وجود کربنات های کلسیم و منیزیم ، عنصر روی جذب سطحی این کربنات ها شده و از دسترس گیاه خارج می شود . چون PH این خاک ها تا حدی قلیایی بوده تحرک و قابلیت جذب آن نیز بسیار پایین می باشد . از طرفی وجود کربنات ها درآب های مناطق دیم مانع تحرک وجابجایی عنصر روی می شوند .

رفتار روی در خاکها :

چـند عـامل در خـاک بـر قـابـلیـت جـذب روی بوسیـله گیـاه اثـر دارنـد :

PH ، مقدارفسفر ، مقدارماده آلی و جذب سطحی بوسیله رسها.

1) PH  خاک :

در خاکهای اسیدی ، روی برای گیاهان قابل جذب تر است تا خاکهای قلیایی.

کمبود روی به هیچ وجه در خاکهای قلیایی رخ نمی دهد ، اما جذب آن بوسیله گیاه نشان داده است که قابلیت جذب آن تابعی از قدرت اسیدی خاك است. حداكثر جذب روی ، چه بومی خاک و چه اضافه شده به خاک در  پایین ترین PH  ها می باشد. بنا به  قاعده ای كلی بیشتر کمبودهای روی ناشی از  PH در محدوده 6-8 اتفاق می افتد. 

2 ) مقدار فسفر خاک :

درخاکها ی غنی از فسفات اغلب کمبود روی مشاهده شده است بعضی از مطالعات انجام شده  درروی در محيط کشت نشان مي دهدکه در PH بین 5/6 5/8  جذب روی بوسیله گیاه با افزایش میزان فسفر درمحیط ریشه کاهش مي يابد .

 

 

3 ) آنتا گونیسمی ( Antagonism  ):

 قابلیت جذب روی با مصرف زیاد فسفر کاهش می یابد و گفته می شود که روی در داخل گیاه با فسفر حالت آنتاگونیسمی ( اثر متقابل منفی ) دارد . با نمونه برداری های مکرر از مزارع  مشخص مي شود كه میزان فسفر دربیشتر زمینهای زراعی زیاد مي شود و این نتیجه استفاده مداوم و زیاد نسبت به استانداردها ( 2 برابر بیشتر ) از کودهای فسفره می باشد .

اثر متقابل  Zn-p  در چندين گونه گیاهی مشاهده شده است . اگر خاک دچار کمبود خفیف یکی از این دو عنصر باشد دادن یکی به خاک سبب کمبود دیگری می گردد و این وضع را معمولا" می توان بادادن هر 2 عنصر به خاک اصلاح کرد .

4 )  ماده آلی خاک :

درخاک هایی که ماده آلی آنها بویژه ماده آلی حاصل از تیمار با کود حیوانی زیاد است کمبود روی مشاهده مي شود.

 5) جذب سطحی بوسیله کانی های رس :

روی بوسیله کانیهای مختلف رس و کربنات های کلسیم و منیزیم جذب سطحی می شود.

 نگهداری روی بوسیله خاک ها با سایر کاتیون ها دارای رابطه زیر است :

H>Zn>Ca >Mg>K

کمبود روی معمولا" در خاک های آهکی مشاهده می شود و آهک دهی به  خاک های اسیدی ، گیاهان را دچار کمبود روی مي كند .

بنابراین واکنشهای جذب سطحی می توانند روی قابل جذب را تا حد کمبود کاهش دهند .

نشانه های کمبود روی :

این عنصر درتشکیل هورمون های گیاهی نقش عمده ای داشته و اگر گیاه دچار کمبود این عنصر شود ، نوارهای موازی زرد رنگ در اطراف رگبرگ میانی مشاهده خواهد شد.

با نقصان روی نمو و تولید هیدرات کربن کاهش می یابد.

کودهای حاوی ریز مغزی روی :

از رایج ترین کودهای روی ، می توان سولفات روی با خلوص 23% و اکسید روی 78% را نام برد.

طرز مصرف کودهای حاوی روی :

این کودها می توانند به صورت مصرف خاکی ( اختلاط با خاک درموقع کشت ) و یا محلول پاشی به میزان 2 در هزار ( در مورد سولفات ها) روی برگ ها مصرف شوند .

دادن ترکیبات مختلف روی به خاک رایج ترین راه رفع کمبود های این عنصر است . برگپاشی ترکیبات روی درمحلول های آبی نیز موفقیت آمیز بوده است گرچه این روش را به طور کلی باید موقتی و برای موارد حاد درنظر گرفت .

بطور کلی برای تولید 5/1 تا 2 تن محصول دانه گندم درهر هکتار مصرف 10kg   روی از منبع سولفات روی به همراه سایر کودهای از ته و فسفره به صورت خاکی درموقع کشت و درشروع فصل زراعی توصیه می شود .

شرایط مناسب برای رشد گندم:

خاک شنی و رسی عمیق با زهکشی خوب ، برای رشد گندم مناسب است. اصولا میزان عملکرد گندم در شرایط دیم (آبیاری با باران) ، در خاکهای رسي بیشتر است. چون این قبیل خاکها قادرند آب را بهتر و به مدت طولانی‌تر در خود نگهدارند. اما در شرایط آبی (که کشاورز خود گیاه را آبیاری می‌کند) ، معمولا گندم زیاد تحت تأثیر بافت خاک خود قرار نمی‌گیرد. گندم هم مانند سایر گیاهان نمی‌تواند در خاک خشک جوانه بزند.

گندم بهاره به دلیل ذخیره شدن رطوبت زمستانی در خاک ، همواره رطوبت مورد نیاز خود را دارد. اما رطوبت خاک گندمهای پاییزه معمولا فرایند جوانه‌زنی را با مشکل مواجه می‌نماید. اگر برای جوانه زنی یا رشد اولیه جوانه ، خاک رطوبت کافی نداشته باشد بذرها ممکن است بپوسند یا در معرض صدمات ناشی از سرما قرار گیرند.

زنگ آفتابگردان:

زنگي كه ما بر روي آفتابگردان مشاهده كرديم زنگ قهوه اي بود كه براي مبارزه مي توان ازسم كاربوكسيل استفاده كرد در صورتي اين سم در دسترس نباشد مي توان از ويتاواكس كه تركيبي از كاربوكسيل وتيرام است استفاده كرد.

معمولا براي رشد بهتر و برداشت محصول خوب در آفتابگردان از كود اوره و پتاس در طول فصل رشد استفاده مي شود ودر زمان گلدهي از اوره استفاده مي شود.

بيماري ديگري كه در آفتابگردان مشهود است پوسيدگي طوقه مي باشد كه از بنوميل براي درمان آن استفاده مي شود.

كود هايي كه همراه با كلر مي باشند در منطقه ما نبايستي استفاده شوند زيرا به دليل وجود سديم در خاكهاي منطقه واختلاط سديم با كلر وتوليد      Naclكه باعث شوري خاك مي شود بنابراين مثلادر جايي كه به پتاسيم نيازمنديم بجاي كلرو پتاسيم  كه حاوي كلر مي باشد از سولفات پتاسيم استفاده مي كنيم.

 

نوشته شده توسط هادی در شنبه دهم شهریور ۱۳۸۶ ساعت 12:10 | لینک ثابت |